ติดต่อสอบถาม

หากมีปัญหาสอบถามติดต่อได้ที่ คุณรัชฎาพร เทียนสุนทร (กอล์ฟ)
เบอร์โทรศัพท์ 0-5526-7000 ต่อสายใน 9429
อีเมล : nugolf_itc@psru.ac.th

ที่ตั้ง

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7200
เว็บไซต์ : https://idt.psru.ac.th
อีเมล์ : idt@psru.ac.th

แผนที่การเดินทาง